S-甲基谷胱甘肽

产品编号:63224

 • 别名:S-甲基谷胱甘肽
 • CAS号:2922-56-7 分子式:C11H19N3O6S 分子量:321.35
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • B63224-250mg 
 • S-甲基谷胱甘肽 
 • ≥97.0% 
 • 250mg 
 • 1769.00 
 •  
 •  
 • B63224-50mg 
 • S-甲基谷胱甘肽 
 • ≥97.0% 
 • 50mg 
 • 486.00 
 •  
 •  

CZC24832

产品编号:62981

 • 别名:5-(2-氨基-8-氟[1,2,4]三唑并[1,5-a]吡啶-6-基)-N-(叔丁基)-3-吡啶磺酰胺
 • CAS号:1159824-67-5 分子式:C15H17FN6O2S 分子量:364.4
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A62981-10mg 
 • CZC24832 
 • ≥98% 
 • 10mg 
 • 1334.00 
 •  
 •  
 • A62981-50mg 
 • CZC24832 
 • ≥98% 
 • 50mg 
 • 4804.00 
 •  
 •  

CAY10505

产品编号:62980

 • 别名:(5E)-5-[[5-(4-氟苯基)-2-呋喃基]亚甲基]-2,4-噻唑烷二酮
 • CAS号:1218777-13-9 分子式:C14H8FNO3S 分子量:289.28
 • 4条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A62980-10mg 
 • CAY10505 
 • ≥99% 
 • 10mg 
 • 592.00 
 •  
 •  
 • A62980-250mg 
 • CAY10505 
 • ≥99% 
 • 250mg 
 • 7199.00 
 •  
 •  
 • A62980-25mg 
 • CAY10505 
 • ≥99% 
 • 25mg 
 • 1209.00 
 •  
 •  
 • A62980-50mg 
 • CAY10505 
 • ≥99% 
 • 50mg 
 • 2054.00 
 •  
 •  

CHIR-98014

产品编号:62979

 • 别名:N6-[2-[[4-(2,4-二氯苯基)-5-(1H-咪唑-1-基)-2-嘧啶基]氨基]乙基]-3-硝基-2,6-吡啶二胺
 • CAS号:252935-94-7 分子式:C 分子量:486.31
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A62979-25mg 
 • CHIR-98014 
 • ≥99% 
 • 25mg 
 • 6983.00 
 •  
 •  
 • A62979-5mg 
 • CHIR-98014 
 • ≥99% 
 • 5mg 
 • 1787.00 
 •  
 •  

ETP-46464

产品编号:62975

 • 别名:ALPHA,ALPHA-二甲基-4-[2-氧代-9-(3-喹啉基)-2H-[1,3]恶嗪并[5,4-C]喹啉-1(4H)-基]-苯乙腈
 • CAS号:1345675-02-6 分子式:C30H22N4O2 分子量:470.52
 • 2条订货信息
 • 订货编号
 • 产品名称
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • 数量
 • A62975-10mg 
 • ETP-46464 
 • ≥99% 
 • 10mg 
 • 572.00 
 •  
 •  
 • A62975-50mg 
 • ETP-46464 
 • ≥99% 
 • 50mg 
 • 11813.00 
 •  
 •  
首页上一页12345678下一页末页共933条记录,187页