• α,α-二氨基壬二酸

 • 产品编号:17534
  CAS号:2577-62-0
 • 别名:2,6-二氨基庚二酸;2,6-二氨基蒲桃酸 分子式:C7H16N2O2
 • 订货编号
 • 规格
 • 包装
 • 单价
 • 优惠价
 • COA
 • 数量
 • A17534-25g
 • 98%
 • 25g
 • 询价
 • 询价
 • B17534-10mg
 • 95%
 • 10mg
 • 1144.00
 • B17534-50mg
 • 95%
 • 50mg
 • 3814.00

质量标准

Test Items                                 Standard
Appearance                         White fine crystals
Assay                                   98.0 to 101.0%
Chloride (Cl)                         Not more than 0.10%
Heavy Metals (Pb)                Not more than 10 PPM
Loss on Drying                     Not more than 0.20%
Residue on Ignition (Sulfate)    Not more than 0.20%

 

 

危险性质

危险品标志  Xi
危险类别码  36/37/38
安全说明  26-36/37
WGK Germany  3
 

相关资料

相关产品